Serebral palsi ilerleyici midir ?

By :

🧠 Serebral Palsi ilerleyici değildir. Beyindeki hasar başka bir sağlık problemi olmadan büyümez. Ancak çocuğun gelişimi devam ettiği sürece kas ve iskelet sisteminde değişiklikler meydana gelir. 🧠 Doğal olarak kas ve kemik boylarında uzamalar olur. Bu durum beynin değişen yapıya uyum sağlamasını zorlaştırır. Beynin koruma amaçlı kasılma emrini artırmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için […]

Multipl Skleroz (MS) Nedir?

By :

🧠 Beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın hastalığıdır. 🧠 Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 🧠 Buna bağlı olarak bireylerde yürüme, denge ve duruş bozuklukları gibi hareket kısıtlılıkları oluşmaktadır. 🧠 Yapılması gereken en önemli şey beyin ile vücut […]

İnme Nedir?

By :

🧠İnme yani felç, beyin damarlarına giden kan akışının herhangi bir nedenle aniden kesilmesine bağlı olarak gelişen fiziksel yeti kaybına neden olan bir sağlık sorunudur. 🧠İnme nedeniyle vücudun bir yarısında hareket yetisi kaybolur. Çünkü beynin hareket emri veren ve vücudun pozisyonunu algılayan merkezi hasar gördüğü için beyin hareket emri veremez ve vücudun pozisyonunu algılayamaz.Bunun sonucunda kasılmalar […]

Nöroplastisite Nedir?

By :

🧠 Beynin yeni bir durumu öğrenmesi ve değişen durumlara adapte olmasına nöroplastisite denir. Nöroplastisite hem olumlu hemde olumsuz yönde gerçekleşebilir. 🧠 Örneğin uzun süreli alçıdan çıkan kolumuzu hemen eskisi gibi kullanamayız. Çünkü beyin kolun hareketi kısıtlandığı ve koldan uyarı almadığı için oraya aktif hareket emri vermemiştir. Bunun sonucunda kolun hareketlerini unutur. Bu durum olumsuz nöroplastisiteye […]

Serebral Palsi Nedir?

By :

Serebral palsi, doğum öncesinde, doğum sırasında ya da doğum sonrasında gelişmekte olan beyindeki herhangi bir hasara bağlı oluşan hareket ve duruş bozukluğudur. Hasar Homonculus Serebride meydana gelir. Homonculus Serebri beynin kıvrımlarından oluşan bölümü Korteks’te bulunur. Ters bir şekilde yatmış insan olarak tasvir edilir. Homonculus Serebrideki hasara göre vücutta temsil ettiği bölgelerde spastisite türünde tonus meydana […]

Down Sendromu Nedir?

By :

Down sendromu, sebebi net olarak belirlenemeyen nedenlerden dolayı 21. kromozom çiftinin ayrılamaması sonucu bireyin 47 kromozomlu olarak dünyaya gelmesi durumudur.Bu farklılıktan dolayı bireylerde zihinsel ve fiziksel gelişimde birtakım problemler görülmektedir. Ayrıca çocuklarda kalp, akciğer enfeksiyonları, mide sorunları, görme ve işitmede bozukluklar görülebilmektedir. Down Sendromunun Nedenleri? Her birey hücresi 23 çift kromozomdan meydana gelir. Her çiftteki […]

Go to Top