Robotik Egzersiz Sistemi

Üç türlü çalışma yapılır:

  • Pasif egzersizler
  • Aktif egzersizler
  • Dirençli egzersizler

Pasif egzersizler

İlgili bölgede hareket kaybı ya da kasılmasi (spastisite) olanlarda uygulanır.
Bu tablo daha çok beyin hasarı geçiren olgularda olur ( ör: serebral palsi, inme).
Pasif hareketler çok yavaş ve uzun süreli yaptırılır.
Pasif egzersizler kırık sonrası hareket kısıtlılığı olan bireylerde de uygulanır.

Aktif yardımlı egzersizler
İlgili bölgeye ne kadar güç uygulandığını ölçen sensör vardır.
Birey ne kadar aktif katılabildiğini bu sensörlerden alınan verilerin yansıtıldığı ekranda görür.
Daha fazla aktif katılımla egzersiz yaptığından dolayı ilgili bölgede aktif harekette artış olur.

Dirençli egzersizler
Çalışılan bölgenin beyinde temsil edildiği alanda nöroplastisiteyi hızlandırmaya yönelik aynı zamanda güçlendirmeye yönelik egzersizlerdir.
Ekrana bireyin uygulamasını istediğimiz güç aralığı girilir. Birey bu güç aralığının üstünde ya da altında güç uyguladığında sistem sesli ve görsel uyarı verir.
Bireyin bu güç aralığını tutturabilmesi için beyinden o bölgeye çok sayıda emir vermesi gerekir.
Bu sayede hem kaslarda güçlenme hem de beyinden kasa giden emir iletim hızında artış meydana gelir.

Go to Top