پولمان کنونسیون سنتر – ما اولین غرفه خود را در ماه آگوست در نمایشگاه سلامت اکسپو افتتاح کردیم.

در نمایشگاه اکسپو محصولات توان درمانی خود را به معرض نمایش گذاشتیم.

Expo Healthcare Fuarı

در نمایشگاه سلامت اکسپو از دستگاه تقویت مچ دست هندفیز رونمایی کردیم. این دستگاه به شما کمک می کند تا با ورزشهای فلکسیون اکستانسیون بر روی مچ و ساعد دست، به مرور مچ شما را قویتر کرده و همچنین امکان بازیابی حرکت را فراهم آورد. برای کاربرانی که بخاطر اسپاستیسیتی امکان حرکت مچ دست را ندارند، دستگاه توانبخشی مچ دست هندفیز این مشکل را برطرف کرده و توان حرکت دستها را بازیابی می کند.

Leave A Comment

Go to Top