محصولات ما

محصولات روباتیک تمرین مچ دست و پا

ما محصولات روباتیک تولید می کنیم جهت تمرین و ورزش عضلات دست و پا. با ارسال نیروی دقیق به مچ دست و پا و زانو سیگنال های قابل یادگیری به مغز ارسال شده و اسپاسم عضلانی و مشکلات حرکتی برطرف می گردند.

Go to Top